Sumutorvi

Sähkötekniikka-alalla toimiva Eurolaite sai helposti päivitettävät ja selkeät verkkosivut

Uudista verkkosivut helposti, case Eurolaite

Sähkötekniikka-alalla toimiva Eurolaite sai helposti päivitettävät ja selkeät verkkosivut, joiden sisältö rakennettiin kattavan tuoteluettelon varaan.

Eurolaitteessa oli tovi mietitty verkkosivujen perusteellista remonttia, sillä vanhat sivut olivat yksinkertaisesti tulleet elinkaarensa päätepisteeseen: päivittäminen oli vaikeaa, ulkoasu vanhentunut, eivätkä sivut toimineet halutulla tavalla myynnin tukena.
– Kaipasimme uusilta sivuilta selkeyttä, tyylikkyyttä sekä ennen kaikkea sitä, että asiakkaamme löytävät tuotteet ja palvelut helposti. Lisäksi toivoimme, että saisimme esiteltyä sivuilla tuote-alueitamme ja niihin liittyviä tuotteita aiempaa selkeämmin koottuna, kertoo Eurolaitteen toimitusjohtaja Tuomo Luukkainen.

Kumppaniksi uudistukseen valikoitui naapurissa toimiva Faromedia, joka toimii Eurolaitteen apuna muussakin markkinoinnissa.
– Meille oli tärkeää, että saimme uudistukseen ulkopuolelta projektinhallintaosaamista – henkilön, joka työnsi meitä projektissa eteenpäin ja vei homman hallitusti maaliin. Ja tämän lisäksi tarvitsimme tietysti sivustolle teknisen toteuttajan.

Projektiryhmä sai tilaa ideoinnille

Projekti aloitettiin keväällä 2020 sivuston vaatimusmäärittelyllä, jonka jälkeen oli vuorossa WordPress-sivuston teknisen toteutuksen kilpailutus. Sivuston toteuttajaksi valittiin Kuuki Marketing Lab, ja syksyllä 2020 sivustoa ryhdyttiin rakentamaan Faromedian johdolla yhdessä Kuukin kanssa.

Vaatimusmäärittelyvaiheessa ei lyöty vielä lukkoon sitä, miten sisällölliset toiveet toteutetaan. Projektiryhmälle annettiin siis tarkoituksella tilaa tuoda esiin ideoita ja ajatuksia erilaisista sisällöllisistä ja teknisistä ratkaisuista.

Sisällöntuotanto organisoitiin hyvin

Projektiryhmä päätti yhteistuumin hyödyntää Eurolaitteen laajaa tuotearsenaalia sivuilla niin, ettei mitään sisältöä tarvitsisi päivittää kahteen paikkaan. Tuotetietoa koottiin uudella tavalla tuotealueiden visuaalisiin näkymiin, jotta asiakkaan olisi helppo nähdä kokonaisuus kerralla.

Sivuston sisällöntuotanto aloitettiin jo ennen sivujen teknistä toteutusta rakentamalla avainsanakartta, johon kuvattiin sivuston rakenne sekä hakukoneoptimointiin liittyviä asioita, muun muassa sivujen otsikot, titlet, avainsanat ja sivuihin liittyvät linkitykset.

Faromedia piti projektin aikana sisällöntuotannossa langat tiukoilla ja sisällöntuotantovastuuta jaettiin Eurolaitteessa henkilöstön kesken. Sisältö kun on perinteisesti se osa-alue verkkosivu-uudistuksessa, jossa aikataulut pettävät helpoiten.
– Sisältö saatiin mielestäni hienosti kasaan, koska koko työmäärä ei kasaantunut meillä vain yhden ihmisen harteille, Luukkainen toteaa.

Sivuston visuaalinen suunnittelu aloitettiin samaan aikaan sisällöntuotannon kanssa ja sen valmistuttua käynnistyi sivujen tekninen toteutus WordPress-järjestelmällä. Samaan aikaan aloitettiin myös tuote-alueiden sisältötyö: 3D-kuvien työstäminen ja linkitykset kuhunkin alueeseen liittyviin tuotteisiin.

Maaliskuussa 2021 sivusto oli julkaisua vaille valmiina. Julkaisun jälkeen Eurolaitteelle järjestettiin käyttökoulutus WordPress-järjestelmästä ja tuotettiin kevyt manuaali, johon sivujen päivittäjä voi tukeutua. Sivujen julkaisun jälkeen tuote-alueista on tarkoitus rakentaa erillinen messutoteutus.

”Projektista jäi kaikin puolin hyvä fiilis!”

Vaikka verkkosivu-uudistukset yleisesti koetaan haastaviksi ja työllistäviksi, projekti sujui Luukkaisen mielestä erittäin hyvin. Siitäkin huolimatta, että Eurolaite päätti uusia samaan aikaan myös toiminnanohjausjärjestelmänsä.
– Olisimme olleet valmiita verkkosivujen kanssa jo aiemminkin, mutta halusimme saada ERP-järjestelmän julkaistua ensin. Teimme samalla kertaa yhtenevän tuotehakemiston molempiin järjestelmiin, Luukkainen kertoo ja jatkaa:
– Saimme uudistuksen myötä visuaalisesti meidän näköiset ja harmoniset sivut, jotka palvelevat hyvin asiakkaitamme. Ja mikä parasta, saimme myös paljon uutta oppia ja osaamme nyt päivittää sivuja itsekin. Kaikki hoituu nykyisin paljon helpommin kuin ennen. Projektista jäi meille kaikin puolin hyvä fiilis!

Lue lisää sisällöntuotannosta: 

Sumutorvesta

INSTAGRAM @majakanvartijat