Sumutorvi

Millainen on hyvä briiffi?

Millainen on hyvä briiffi?

Briiffi eli toimeksianto on yksi tärkeimmistä asioista markkinointiviestinnän toteutuksissa. Yhteistä briiffauskulttuuria kannattaa kehittää, sillä ”musta tuntuu” -briiffit johtavat ”mutu”-tuotoksiin, joilla valitettavasti saa vain ”mutu”-tuloksia. Siitä kärsivät kaikki.

Briiffauksen epäonnistuminen johtuu yleensä puutteellisista tiedoista tai siitä, että ymmärrämme asioita tahtomattamme eritavalla. Huonosti onnistunut briffi venyttää myös aikatauluja, kun tarkennuksia ja lisätietoja joudutaan keräämään aloituspalaverin jälkeen.

Mitä parempi briiffi, sitä parempi lopputulos

Hyvä, perusteellinen briiffi antaa suunnittelutoimistolle valmiudet tehdä työtä tuloksellisesti ja tehokkaasti, mikä taas johtaa todennäköisemmin asiakkaalle mieluisaan lopputulokseen. Molempien tyytyväisyys työn tuloksiin on avain hyvin toimivaan ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jota molemmat osapuolet varmasti myös tavoittelevat.

Millainen hyvä briiffi sitten on ja mitä sen pitää sisältää? Kokosin muistilistaksi briiffin tärkeimmät sisällöt. Se, millä tavalla briiffi annetaan, riippuu toimeksiannosta. Paras tapa on keskustella toimeksiannosta kasvotusten, pienemmissä töissä riittää usein hyvin jäsennelty sähköposti.

1. Mitkä ovat tavoitteet? 

Mieti, mitä tavoittelet ja miksi? Millaisen viestin haluat saada perille ja millaisia muutoksia haluat kohderyhmässä saada aikaan? Tavoitteet kannattaa purkaa konkreettisiksi lyhyen sekä pitkän aikavälin tavoitteiksi.

2. KOKOA Perustiedot tuotteesta

Kokoa perustiedot palvelusta tai tuotteesta: mikä se on ja mitä se maksaa? Millainen on lähtökohta- ja kilpailutilanne? 

3. kohderyhmistä tarpeeksi tietoa

Kasaa kaikki mahdolliset tiedot kohderyhmistä ja heidän ostokäyttäytymisestään. Älä tyydy ”mutu”-tuntumaan, vaan yritä kerätä mahdollisimman paljon aitoa faktaa asiakkaista. Hyvillä perustiedoilla tuote tai palvelu saadaan ostajien tietoisuuteen nopeammin ja tehokkaammin.

4. Aikatauluta suunnittelu ja toteutus

Mieti, millä aikataululla suunnittelutyö pitää saada valmiiksi ja kuinka kauan toteuttamiseen menee aikaa. Varaa myös omaa aikaasi kommentointikierroksiin – kommentointiin kuluva aika on yleensä se projektin piilossa oleva ”aikasyöppö”.

Aikataulun lisäksi pitää muistaa ottaa ajoissa yhteyttä suunnittelutoimistoon. Ammattilaiset osaavat auttaa projektien aikatauluttamisessa, mutta myöhässä se ei onnistu niin hyvin kuin olisi mahdollista. Kiire näkyy yleensä työn jäljessä ja työ tulee tilaajalle kalliimmaksi.

5. Aseta budjetti ja ole avoin

Maksiminäkyvyyttä ei voi saada minimibudjetilla. Tykilläkään ei kannata ampua, jos kohteeseen saa tarkan osuman luodilla. Sovita siis budjetti yhteen tavoitteiden kanssa ja avaa budjettisi briiffissä suunnittelijoille.

6. Tavoitteiden mittaaminen

Mieti, miten asetettuja tavoitteita voidaan mitata. Jos onnistumista voidaan mitata euroissa tai kappalemäärissä, aina parempi. Seuranta ja mittaaminen on tärkeää, jotta tehtyjen markkinointi-investointien tuottoa voidaan arvioida. Lisäksi tulevia markkinointikampanjoita voidaan kehittää tehokkaammin, jos tiedetään, mikä toimii ja mikä ei.

..ja sitten vaan briiffaamaan! 

Sumutorvesta

INSTAGRAM @majakanvartijat