Lastensuojelun Keskusliitto on järjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseksi sekä lastensuojelun kehittämiseksi. Keskusliitolla on jäseninään järjestöjä ja kuntia tai kuntayhtymiä.

Faromedia on suunnitellut ja toteuttanut Lastensuojelun keskusliitolle Lapsen maailma -uutiskirjekonseptit. Tilaa Lapsen maailma -uutiskirje.